Nabór do III edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” przedłużony do 10 maja.

Przypominamy, że certyfikaty i statuetki przyznane będą w dwóch kategoriach:

  1. „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami;
  2. „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Wniosek można dostarczyć w wersji analogowej wypełniając druk formularza, który dostępny jest pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/ lub w wersji on-line pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/zgloszenia-online/.
Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.
Adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl.