Certyfikaty i statuetki przyznane zostaną w dwóch kategoriach:

  1. „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami.
  2. „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej – wniosek do pobrania dostępny pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/ lub w wersji on-line – wniosek dostępny pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/zgloszenia-online/.
Do projektu zgłoszenie może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną, a przy tym:

– prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą lub organizują wydarzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

– prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, lub zorganizowały co najmniej jedną edycję wydarzenia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków oraz składek ZUS.


Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Koordynacji Promocji do poniedziałku 8 maja, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

lub za pomocą poczty elektronicznej (do poniedziałku 8 maja) na adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl.