Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur skontaktuj się z nami:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji

ul. Głowackiego 17, Olsztyn

tel. (89) 512 51 70, (89) 512 51 81, (89) 512 51 90

e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl