Po raz pierwszy Gala, podczas której wręczono certyfikaty i statuetki, odbyła się w ramach 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, odbywającego się w dniach 16-17 października br. w Ostródzie.

Laureatami nieustannie zostają firmy i organizacje, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku i swoją codzienną działalnością budują pozytywny wizerunek regionu, jako wyjątkowego miejsca do rozwoju biznesu w różnych aspektach.

Kapituła nie miała łatwego zadania. Aby wyłonić Laureatów musiała przeanalizować wiele aspektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki regionalnej poprzez m.in. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju czy też wdrażanie wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej w trosce o środowisko naturalne. Laureaci projektu Nagrody Gospodarcze „Żagle Warmii i Mazur” mają ogromny wkład w rozwój myśli technologicznej i sprzyjanie transferowi nowych technologii do gospodarki. Wdrażają innowacje produktowe, procesowe i usługowe. Działają w oparciu o dywersyfikację działalności i nieustannie zwiększają konkurencyjność swoich organizacji na rynku krajowymi zagranicznym. Uhonorowane podmioty wpływają swoją działalnością na rozwój całej branży i pomimo niezbyt łaskawych okoliczności związanych z pandemią i innymi zawirowaniami geopolitycznymi, nie zaprzestały pracować na rzecz ekspansji na rynku krajowym a niekiedy i międzynarodowym. Ponadto godnym odnotowania jest także fakt, że udało się im utrzymać – a w niektórych przypadkach nawet zwiększyć – zatrudnienie w tych trudnych dla prowadzenia działalności gospodarczej czasach.

Poznajcie Laureatów Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur 2023

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

Czy wiedzieliście, że aż 12 naukowców z UWM należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych uczonych świata według Uniwersytetu Stanforda, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów?. UWM znalazł się ponadto w gronie 32 dwóch polskich uczelni, które zostały sklasyfikowane w prestiżowym rankingu Times Higher Education. UWM otrzymał także Polską Nagrodę Innowacyjności 2022 r. przyznawaną przez kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego IX edycja odbyła się w Krakowie. UWM awansował o 50 pozycji w najnowszym międzynarodowym rankingu uczelni wyższych UI GreenMetric. Sklasyfikowano w nim w tym roku ponad 1000 szkół wyższych z całego świata. W centrum zainteresowania stały kwestie związane z ochroną środowiska. Ranking THE IMPACT 2021 przyniósł uczelni 2. miejsce w Polsce w kat. zrównoważony rozwój miast i społeczności. Zestawienie objęło 1115 uczelni z 94 krajów świata. Biblioteka Uniwersytecka UWM wdrożyła chmurowy system biblioteczny ALMA. Dzięki niemu dołączyła do najnowocześniejszych placówek na świecie.

Polbis Auto Sp. z o.o.

Znacie największą grupę dealerską na Warmii i Mazurach? Polbis Auto Sp. z o.o. to Laureat wielu branżowych konkursów. Jest to rodzinna firma, która z sukcesem przez lata prowadzi ekspansję krajową i konsekwentnie wdraża politykę cyfryzacji i innowacji zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska. Firma zaangażowana jest także w działania szeroko rozumianego CSR.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie (W-MZDZ)

Chyba każdy kto poszukiwał ofert dotyczących dokształcania zawodowego natknął się na ofertę W-MZDZ. Największego prywatnego podmiotu edukacyjnego o najszerszym zasięgu działania zarówno geograficznie jak i ofertowo. W-MZDZ prowadzi największą w regionie placówkę kształcenia praktycznego kadr budowlanych i pokrewnych, umożliwiając tym samy pozyskiwanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych w warunkach bezpiecznych a zarazem zbliżonych do faktycznych, dla której nie ma na rynku odpowiednika. W związku z tym rola tego zakładu doskonalenia zawodowego w regionie jest bezcenna w obliczu nieustannego deficytu dobrze wykształconych kadr zawodowych. Placówka prowadzi także liczne działania CRS skierowane nie tylko do pracowników, ale również do społeczności lokalnych.

Tymbark – MWS Sp. z o.o oddział w Olsztynku

Tymbark należy do Grupy Maspex, największej prywatnej firmy branży spożywczej w Polsce oraz jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma wielokrotnie nagradzana przez zewnętrzne podmioty. Uhonorowana za osiągnięcia badawczo-rozwojowe, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki Polski (Odznaka za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Polski). Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości” a działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Nagroda w konkursie „GOZpodarz 2022” organizowanym prze Pracodawców RP, za projekt badawczo-rozwojowy nad zwiększeniem produkcji biogazu i zamkniętym obiegu wody, wykorzystywanej następnie do celów technicznych. Firma współpracuje z instytucjami naukowymi, międzynarodowym konsorcjum Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Grupa Maspex ogłosiła Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra” składający się z pięciu ekosystemów tj. ekologia, innowacje, środowisko pracy, toczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowy styl życia.

CAIRO-soft Sp. z o.o.

Cairo-soft to jeden z wiodących producentów oprogramowania dla branży dystrybucji części motoryzacyjnych, jedyny w regionie. Z oprogramowania korzystają także klienci z Czech, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji i Ukrainy. Średnia czasu zatrudnienia w firmie to 6 lat. Bez wątpienia Cairo-soft potrafi zadbać o swoich pracowników i zaspakaja ich potrzeby. W firmie pracują informatycy nie tylko z Warmii i Mazur. Jeszcze zanim praca zdalna stała się standardem w Cairo-soft była już na porządku dziennym. Ciekawostką natomiast jest to, że wielu „cyfrowych nomadów” którzy przyjechali do naszego regionu, zakochali się w nim bez pamięci i tutaj postanowili założyć rodzinę i stworzyć dom.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, ale też pełni pokory dziękujemy za codzienny wkład w budowanie potencjału gospodarczego Warmii i Mazur w myśl zasady „Zdrowe życie. Czysty Zysk”!