W III edycja projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” przyznanych zostało 5 certyfikatów.

Kapituła oceniła całokształt działalności zgłoszonych do Nagrody podmiotów, które wnoszą swój wkład w zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności naszego pięknego regionu. W tym roku przyznano certyfikaty w kategorii „Żagle Warmia Mazury”.

Każdy z Laureatów swoją codzienną pracą znacząco przyczynia się do rozwoju Warmii i Mazur.

Prezentujemy pierwszego z nich.

I jeszcze ciekawostka:

według Uniwersytetu Stanforda, aż 12 naukowców z największej uczelni na Warmii i Mazurach w swoich dyscyplinach należy do prestiżowego 2% grona najlepszych uczonych świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.