Kandydat do nagrody

zaznacz odpowiednią opcję

Osoba kontaktowa

Wymagane załączniki

podpisany skan w formacie pdf (wzór do pobrania)

załącz minimum 3, max. 10 zdjęć w formacie jpg (rozmiar pojedynczego zdjęcia max. 10MB)

max. 1200 znaków, do ewentualnego wykorzystania przez media

Część merytoryczna

BLOK A – podstawowe dane

branża, data założenia, rodzaj prowadzonej działalności, zasięg funkcjonowania

co było przedmiotem inwestycji

proszę podać wartość udziału w %

co było przedmiotem inwestycji

proszę podać wartość udziału w %

co było przedmiotem inwestycji

proszę podać wartość udziału w %

BLOK B – dane szczegółowe

w szczególnosci w ostatnich 3 latach

BLOK C – społeczna odpowiedzialność biznesu

w tym działania z lokalnymi organizacjami, działalność charytatywna

BLOK D – ekspansja krajowa i miedzynarodowa

podaj kraje, produkty, podzespoły, usługi, technologie itp.

BLOK E – badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii, pozyskiwanie funduszy na działalność

w jaki sposób ta potrzeba była zaspokajana dotychczas, na czym polega przewaga zgłaszanego rozwiązania

jak duży jest rynek na proponowane rozwiązanie, kto jest głównym konkurentem na tym rynku, prognozy rozwoju

kwoty, rodzaj dofinansowania, źródło dofinansowania, rok uzyskania dofinansowania

patenty, rodzaje ochrony prawnej

BLOK E – działania promocyjne

na etykiecie, opakowaniu, materiałach promocyjnych, stronie internetowej etc.

na wydarzeniach, targach, wystawach etc.

Oświadczenie i zgody

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz dobrowolnie przekazuję powyższe dane, zobowiązując się do stosowania i przestrzegania Regulaminu. Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. Zgłaszane przedsiębiorstwo nie narusza przepisów Kodeksu Pracy oraz norm ochrony środowiska, a także nie posiada zaległości w płatnościach o charakterze publiczno-prawnym. Załączam podpisane oświadczenie (skan) zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach projektu oraz klauzulę informacyjną, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do formularza.

załącz podpisany skan (załącznik nr 1 – do pobrania)

załącz podpisany skan (załącznik nr 2 – klauzula do pobrania)

Submitting...