Przypominamy, że do 29 marca trwa przyjmowanie zgłoszeń projektów do Konkursie PRO Warmia i Mazury 2023.

Konkurs PRO Warmia i Mazury to unikalna okazja dla samorządów, instytucji oraz organizacji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zaprezentowania swoich działań promocyjnych realizowanych bezpośrednio (w tym także za pośrednictwem internetu), które wspierają rozwój gospodarczy, turystyczny i kulturalny Warmii i Mazur. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i podzielenia się swoimi sukcesami w kreowaniu atrakcyjnej przyszłości naszego regionu.

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być realizowane w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami.

Jedną z nagród będzie spot promocyjny na temat projektu, zrealizowany przez wytrawną ekipę filmową. Po oficjalnej premierze filmów, która odbędzie się jesienią na uroczystej Gali 13 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, 4 zwycięzców Konkursu otrzyma je do wykorzystania we własnych celach.

Zgłoszenie projektu do Konkursu w jednej z dwóch kategorii „Promocja ogólna” lub „Promocja gospodarcza” polega na wypełnieniu i przesłaniu drogą elektroniczną e-formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Konkurs PRO”, a wraz z nim prezentacji w formie elevator pitch – link do prezentacji należy podać w e-formularzu.

(!) Ważneformularz zgłoszenia i prezentację w formie elevator pitch należy przesłać tylko drogą elektroniczną przez stronę https://festiwal.warmia.mazury.pl/zgloszenie-do-konkursu/ do końca dnia 29 marca 2024 roku.

Zapraszamy do zgłaszania projektów, a 24 października podczas uroczystej Gali w urokliwym Lidzbarku Warmińskim, poznamy i uhonorujemy zwycięzców.