Nabór do projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” przedłużony do 22 lipca 2022 roku!

„Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” to projekt prowadzony od 2021 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu wyróżnienia i uhonorowania podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promujących pozytywny wizerunek regionu.

W ramach projektu będą przyznawane certyfikaty w dwóch kategoriach: „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”. W kategorii „Żagle Warmii i Mazur” zastosowany został podział na mikro, małe, średnie i duże podmioty. Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:

  1. prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  2. prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Nie zwlekaj, złóż wniosek i dołącz do grona Laureatów. Poniżej pobierzesz dokumenty zgłoszeniowe:

  1. Formularz zgłoszenia w kategorii Produkt z Warmia Mazury
  2. Formularz zgłoszenia w kategorii Żagle Warmii i Mazur

Zobacz wypowiedzi Laureatów Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur 2021 o projekcie:

Moim zdaniem, Warmia i Mazury to region, który warto promować. Powstające tu firmy w znakomity sposób łączą niezwykle ważną dla nas dewizę Work-Life-Balance. W czasach globalizacji nie ma znaczenia, gdzie prowadzimy biznes. Czy jest to zatłoczona Warszawa, Wrocław, czy piękna, turystyczna Warmia i Mazury, drzwi na świat są tak samo otwarte dla wszystkich. Otrzymanie lauru Nagrody Gospodarczej Żagli Warmii i Mazur to potwierdzenie obrania dobrej drogi. To „wiatr w żagle”, by nadal podnosić jakość tego, co stanowi o naszym biznesie. Silny zespół, pasja i dążenie do sukcesu”.

Łukasz Kujawa, prezes zarządu Falken Trade Polska Sp. z o.o.

Otrzymanie nagrody Żagle Warmii i Mazur jest dla firmy Mazurski Browar ogromnym wyróżnieniem, ponieważ cała nasza produkcja odbywa się w samym sercu Mazur w Ełku. Wszystkie produkty, jakie oferujemy noszą czołową nazwę Mazurskie, tak ażeby były kojarzone z naturalnością, co z całą pewnością jest domeną województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnienie Nagrodą Gospodarczą Żagle Warmii i Mazur z całą pewnością przyczyni się do wzmocnienia wizerunku naszej marki piw Mazurskie, która oferuje naturalne produkty”.

Iryna Pesina, dyrektor generalny Mazurski Browar Sp. z o.o.

Warto uczestniczyć w projektach typu Żagle Warmii i Mazur z wielu powodów. Najważniejszym jest wiarygodność biznesowa niezwykle potrzebna w relacjach z klientami, inwestorami czy wewnętrznymi interesariuszami jak nasi współpracownicy. To także budowanie społecznej, regionalnej odpowiedzialności. Uczestnictwo w takim projekcie pozwala nam myśleć, że to nie tylko biznes. Staramy się umacniać wizerunek naszego regionu przy zachowaniu wysokich standardów, nowych technologii i dbania o środowisko”.

Aneta Biernat, prezes zarządu Europrofil Sp. z o.o.

„Spółka Indykpol od ponad 30 lat związana jest z regionem Warmii i Mazur siecią powiazań biznesowych i społecznych. Tu mieszka większość naszych pracowników oraz najwierniejsi klienci. Ponadto na Warmii i Mazurach swoje siedziby ma bardzo duża liczba kooperantów Grupy Kapitałowej Indykpol. Dlatego nagroda w konkursie „Żagle Warmii i Mazur” to bardzo cenne i ważne dla nas wyróżnienie oraz najlepsza forma promocji firmy i jej produktów w regionie”.

Piotr Kulikowski, prezes Indykpol S.A.

„Wyróżnienie to pokazuje, że nasza Spółdzielnia na stałe wpisała się w życie Warmii i Mazur oraz nieustannie przyczynia się do rozwoju regionu. Nie byłoby to możliwe bez producentów mleka i naszych pracowników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu umacniają pozycję SM Mlekpol na polskim i zagranicznym rynku. Ta nagroda jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem, zachętą i motywacją do dalszej wytężonej pracy”.

Marcin Piwowarczyk, dyrektor ZPM Mlekpol w Mrągowie